Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaÚprava expozice v listopadu 2017

Obrázek číslo 6
Příprava na umístění nástěnky v čekárně
<<
Jdi na obrázek číslo:
>>