Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaŽelezniční expozice KPKŽ při Osecké pouti 2016

Obrázek číslo 1
Návštěvníci expozice si mohli dát různá razítka
<<
Jdi na obrázek číslo:
>>