Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaNa turistickém pochodu u přátel v Sasku

Rok 2006 byl v Sasku (Německo) vyhlášen rokem 125 let úzkorozchodných železnic. Při této příležitosti se koná v Sasku mnoho akcí. Jednou z nich, které se zúčastnili i někteří členové našeho spolku byl turistický pochod, který pořádal náš přátelský spolek z Bärensteinu. Železniční trať Heidenau – Bärenstein – Altenberg byla původně postavena jako úzkorozchodná a v roce 1938 byla přestavěna na normální rozchod. Turistický pochod vedl po trase bývalé úzkorozchodné dráhy v úseku Dohna – Weesenstein. Do místa cíle jsme se přepravili automobily.

  Před odjezdem vlaku do místa startu bylo třeba prostudovat mapu
  Společně s přáteli jsme čekali na příjezd vlaku od Altenbergu
  Náš člen spolku si sedl k automatu na jízdenky
  Náš člen spolku si sedl k automatu na jízdenky
  V moderním vlaku…

  Souprava, která nás dopravila do místa startu
  Nádraží Dohna, místo startu
  Stavědlo na nádraží Dohna je dnes vybaveno počítačovou technikou
  Východ z čekárny směrem ke kolejišti v nádraží Dohna má dochovaný obdobný systém budek jako nádraží v Dubí 
  Start pochodu zahájil předseda spolku v historické uniformě

  Dohna, tudy vedla úzkorozchodná železnice
  Účastníci pochodu na v místech bývalé úzkorozchodná železnice
  Most normálně rozchodné železnice
  Na mnoha místech je vidět neporušený násep a pilíře mostů
  Příchod do místa cíle Weesenstein

  Společně s předsedou přátelského spolku
  Malé občerstvení po pochodu
  Poslední rozloučení před odjezdem domů… Moderní jednotka regionální trati se vůbec nedá porovnat s českou 810…
  Cestou domů jsme se zastavili na nádraží v Geisingu…

Přehled všech fotogalerií o činnosti