Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaÚprava expozice v listopadu 2017

Po ukončení sezóny 2017 je nutno expozici připravit na další rok provozu

  Nějaké úpravy se dělaly i v čekárně.
  Vyměřování výšky pro umístění tabule v čekárně
  Příprava na umístění ramena návěstidla v expozici
  Umísťování tabule v čekárně
  Příprava na umístění ramena návěstidla

  Příprava na umístění nástěnky v čekárně
  Umísťování nástěnky v čekárně
  Rameno návěstidla připravené k umístění
  Umísťování návěstidla
  Umísťování návěstidla

  Umísťování návěstidla
  Umísťování návěstidla
  Úprava návěstidla

Přehled všech fotogalerií o činnosti