Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaZprovozňování železniční expozice

Od podzimu 2013 do jara 2014 probíhaly práce na zprovozňování železniční expozice v nádražní budevě Osek - město

  Dne 30.11.2013, stěhování exponátů do prostor expozice
  Dne 30.11.2013, stěhování exponátů do prostor expozice
  Dne 30.11.2013, stěhování exponátů do prostor expozice
  Dne 30.11.2013, stěhování exponátů do prostor expozice
  Dne 30.11.2013, stěhování exponátů do prostor expozice

  Dne 30.11.2013, stěhování exponátů do prostor expozice
  Exponát již v expozici připraven k instalaci
  Umísťování dalšího exponátu
  Výstražná tabulka na exponátu
  Někdy bylo stěhování celkem náročné

  Když jsou dveře moc úzké
  Když jsou dveře moc úzké
  A ještě ke všemu se dalo do deště (stále 30.11.2013)
  Dne 11.1.2014, návoz dalších exponátů
  Instalace historických jízdních řádů

  Tady jednou bude expozice
  Zpráva z tisku - o přípravě expozice se psalo v novinách
  Dne 25. 1. 2014, instalace exponátů
  Dne 25. 1. 2014, instalace exponátů
  Úpravy a opravy exponátů

  Instalace exponátů
  Další exponát nainstalován

Přehled všech fotogalerií o činnosti