Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaVodní jeřáb

V létě a na podzim roku 2002 jsme se pustili do rekonstrukce jednoho z bývalých vodních jeřábů v žst. Dubí. Jedná se o technické zařízení pro napájení parních lokomotiv vodou.

  Zde stál a znovu bude stát vodní jeřáb
  Po snesení starých základů bylo třeba otevřít potrubí a zjistit přítomnost vody
  Hurá - v potrubí je voda
  Po odkalení teče čistá
  Betonování nových základů

  Předseda klubu, vrchní betonář
  A už stojí, ale netěsní
  Po utěsnění
  Současně jsme čistili i popelovou jámu (po 40-ti letech)
  Čištění od nánosů barev

  Nový základový nátěr
  A už dostává novou barvu
  Součástí nátěru jsou i bezpečnostní pruhy 
  Úprava u přívodních ventilů 
  Úprava u přívodních ventilů

  Úprava okolí vodního jeřábu
  ...

Přehled všech fotogalerií o činnosti