Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaMikulášský expres Bouřňák 2009 - Oslavy 125. výročí zahájení provozu železnice do Moldavy

V sobotu 5. 12. 2009, tedy tentokrát přesně v mikulášském termínu, opět vyjel mikulášský expres Bouřňák. Tentokrát jel ve dvou větvích, z Teplic a z Lovosic, které se spojily v Louce u Litvínova. I když nebyly parní lokomotivy, cestující byli většinou spokoneni.
       Akce probíhala pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty obce Moldava.
 

  Vlak byl označen touto tabulkou. 
  Tabulka s uvedením trasy vlaku. 
  Z vagónů se kouřilo, protože byly vytápěny kamny. 
  Ve vlaku byly řazeny starší vagóny, které jsou vytápěny kamny. 
  Pohled na vagón s označením sponzora.

  Cestující si se zájmem četli informační materiály. 
  Informace o odjezdu vlaku.
  Před odjezdem vlaku bylo vystoupení mažoretetk. 
  Před odjezdem vlaku bylo vystoupení mažoretetk. 
  Ve vlaku procházel čert.

  Naštěstí nebyl sám, ale jen doprovázel Mikuláše. 
  Čert se dokonce pokusil některé děti odnést. 
  V lehátkové části vozu se některé děti před čertem schovaly na horní lehátko. 
  Při příjezdu do Hrobu již na nádraží čekali lidé na kulturní vystoupení spojené s akcí. 
  Byli tam rovněž členové divadla Panoptikum maxe Fische, kteří měli připraven kulturní program.

  Na kulturní vystoupení se šel podívat i čert. 
  Na kulturní vystoupení na nádraží Hrob se šel podívat i Mikuláš. 
  Cestující vystupující z vlaku v Hrobě. 
  Jedním z bodů vystoupení byla scénka, kdy děti vytahovaly ze skrýše medvěda. 
  Medvěd je schovaný za tím závěsem.

  Vyděšený herec vynáší dítě potrhané medvědem. 
  A pak už se za závěsem objevil sám medvěd. 
  Mezitím se další děti zajímaly o lokomotivu. 
  Lokomotiva, která táhla náš vlak, byla pro děti docela zajímavá. 
  Kulturní program pokračoval kursem chůze po laně (provazochodectví).

  Dalším číslem divadelního vystoupení byla ukázka pravé mořské panny. 
  Na zastávce v Dubí se z vlaku nevystupovalo, konalo se zde křižování s protijedoucím vlakem. 
  Do teplické části vlaku se přišel podívat i čert z lovosické části vlaku. 
  Některé děti se ho bály. 
  Po příjezdu na nádraží Moldava lidé vystupovali, aby se naobědvali a prohlédli si zde umístěné atrakce.

  O výstavu o moldavské dráze a švestkové dráze byl docela zájem. 
  Na výstavě byly i ukázky ze sbírek KVH NORD Sever Chomutov. 
  Strom na nástupišti, ozdobený jinovatkou. 
  Zasněžené moldavské kolejiště. 
  Vedle budovy nádraží byly vystaveny další exponáty Klubu vojenské historie NORD Sever Chomutov.

  Informační tabule na vojenském autě KVH NORD Sever Chomutov. 
  Detail tabule
  Detail textu tabule
  Členové KVH NORD Sever Chomutov pomocí vojenské polní kuchyně připravili a nabízeli guláš. Byl velmi dobrý. 
  Exponáty z vojenské historie

  Pohled na část vlaku směrem k mostu, který tvoří státní hranici. 
  Most, který tvoří státní hranici, a na něm lidí hledící na nádraží a na vlak. 
  Pohled opačným směrem, z hraničního mostu na vlak a moldavské nádraží. 
  Pohled pod mostem do Německa. 
  Opět výstava v nádražní budově; nástěnka se sponzory.

  Další nástěnka z výstavy o moldavské trati. 
  Vojenské exponáty na výstavě.
  Člen KVH na výstavě. 
  Dětské kresby na výstavě. 
  Další členové KVH na výstavě.

  Během dvouhodinového pobytu na Moldavě pominul na výstěvě největší nával, ale zájemců bylo stále dost. 
  Při návratu z Moldavy již byla při křižování ve stanici Dubí mlha.

Přehled všech fotogalerií