Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaOtevření železniční expozice na nádraží Osek-město dne 16.5. a 17.5. 2014

Po několika měsících příprav byla dne 16.5. v nádražní budově Osek-město otevřena železniční expozice týkající se jak trati Most - Moldava, tak i železniční historie blízkého okolí

  Nádražní budova Osek-město
  Nádraží Osek-město s modelem hradu
  Hosté se scházejí
  Příprava na slavnostní otevření
  Slavnostní přestřižení pásky

  Páska slavnostně přestřižena
  Exponát
  První místnost expozice
  Exponát
  Vysloužilé cedule

  Další místnost, výstava Světla na dráze
  Výstava Světla na dráze
  Výstava Světla na dráze
  Černý výpravčí
  Návštěvníci

  Návštěvníci expozice
  Návštěvníci u černého výpravčího
  Prohlídka
  Další místnost expozice
  Občerstvení

  Druhý den, sobota 17. května 2014. Ještě jsme ráno ani neotevřeli a již nás navštívili manželé Valouškovi, kteří nám darovali kus kolejnice, na které je odlit rok výroby 1895.
  Děti si mohly kreslit
  Výtvarné umění
  Děti kreslí
  Příjezd vlaku

  Prodej upomínkových předmětů
  Dětské výtvarné práce
  Blbnutí s výpravčím
  Návštěvníci expozice
  Skupinová fotka s výpravčím

  Na výstavě je i ukázka starých klasických lepenkových jízdenek
  Děti si mohly vyzkoušet telefonování starým drážním telefonem

Přehled všech fotogalerií