Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaOslavy 130. výročí trati Most - Moldava

V sobotu 16. 5. 2015 se konaly oslavy 130. výročí trati Most - Moldava. K tomu byl vypraven zvláštní vlak s parní lokomotivou a konaly se i různé akce na jednotlivých nádražích na trati.

  Ráno v Teplicích hasiči doplňovali vodu do vagónů.
  V Teplicích byla rovněž připravena parní lokomotiva.
  Na nádraží Osek-město bylo již ráno připraveno pódium na program a inauguraci poštovní známky.
  Stojan se zvětšeným obrázkem poštovní známky
  Na nádraží se postupně objevovaly stánky s občerstvením, a to nejen tuzemské.

  V rámci programu po poslední koleji na nádraží jezdila i drezína. 
  Během dopoledne se nádraží Osek-město postupně zaplňovalo stánky i lidmi. 
  Příjezd pravidelného vlaku na nádraží Osek-město
  Pravidelný vlak byl celkem slušně obsazen.
  Pravidelný vlak byl sice vybaven vozem pro kola, ale přesto se někteří cyklisté nevešli a nebyli do vlaku vpuštěni.

  Pravidelný vlak odjíždí dále do Moldavy. 
  Na oslavě byli přítomni i zástupci vojenského Muzea československého opevnění Na Kočičáku,  www.kocicak.cz
  Příjezd zvláštního vlaku s parní lokomotivou.
  Příjezd zvláštního vlaku s parní lokomotivou.
  Zvláštní vlak po příjezdu.

  Zvláštní vlak po příjezdu.
  Na pódiu začal hudební program.
  Zahájení vlastního programu začalo projevy jednotlivých hostů. 
  Po slavnostní inauguraci poštovní známky. 
  Po slavnostní inauguraci poštovní známky.

  Program inaugurace poštovní známky postupně končí. 
  Zvláštní vlak se připravuje k odjezdu.
  Účastníci z Litvínova a Holzhau
  Detail podepsané poštovní známky
  Odjezd zvláštního vlaku.

  V jednom ze stánků se prodávalo německé pivo. 
  Program na pódiu pokračoval soutěžemi pro děti. 
  Zvláštní vlak mezitím pokračoval dále do Hrobu - foto Johannes Mühle
  Zvláštní vlak na mostě u Hrobu - foto Johannes Mühle
  Příjezd do Dubí - foto Johannes Mühle

  Příjezd na nádraží Moldava - foto Johannes Mühle
  Na pódiu nádraží Osek-město pokračovaly soutěže pro děti.
  Cyklisti z Holzhau
  Cyklisti z Holzhau
  Nástup cestujících do pravidelného vlaku

  Na poslední koleji nadále pokračovalo vožení dětí šlapací drezínou. 
  Odpoledne postupně stánky odjížděly a lidé se rozcházeli.
  Ale zájemci o svezení drezínou se stále našli. 
  Na nádraží přijel další pravidelný vlak. 
  V podvečer se objevil vracející se zvlášttní vlak.

  Tentokrát byla parní lokomotiva řazena uprostřed vlaku.
  Poslední vozy zvláštního vlaku.
  Zvláštní vlak ve stanici Osek-město při zpáteční cestě.
  Železniční expozice skrz zvláštní vlak.
  Zeleň na střeše parní lokomotivy.

  Staniční cedule za vlakem
  Děti měly možnost se podívat na parní lokomotivu.
  Odjezd vlaku.
  Zvláštní vlak opouští nádraží Osek-město

Přehled všech fotogalerií