Od neděle 11. prosince 2022 bude platit, jako každoročně, opět nový jízdní řád. Nové jízdní řády pro trať 135 i ostatní tratě byly zveřejněny na internetové stránce Správy železnic. A jaké novinky přináší nový jízdní řád pro trať do Moldavy?

Co se týče rozsahu provozu a časové polohy spojů, nedochází k nějakým revolučním změnám. Jednou ze změn je, že spěšný vlak do Moldavy, jedoucí o víkendech přes Ústí nad Labem a Teplice, jehož některé spoje jely až z Děčína, pojede již pouze z Ústí nad Labem.

Zásadní změnou, ke které dochází, je to, že osobní vlaky Most – Moldava i spěšné vlaky Ústí nad Labem – Moldava již nebudou provozovat České dráhy, ale jiní dopravci. To znamená, že pojedete-li do Moldavy (Mikulova, Nového Města apod.) z větší vzdálenosti přestupem z vlaků ČD, nebude již možné použít až do cíle cesty jízdenku ČD. Při cestě v rámci Ústeckého kraje bude možné použít jízdenky DÚK, při jízdě vlakem z oblasti mimo Ústecký kraj (ale případně i z Ústeckého kraje) bude možno použít i vlakovou jízdenku OneTicket neboli SJT, která platí pro všechny vlaky i mimo Ústecký kraj, ale na rozdíl od DÚK neplatí pro autobusy a MHD. Obě tyto jízdenky je možné koupit i v pokladnách ČD (DÚK pouze v Ústeckém kraji) nebo přes příslušné mobilní aplikace. Samozřejmě je také možné si na jednotlivé úseky cesty koupit samostatné jízdenky, ale to ve většině případů je méně výhodné.

V novém jízdním řádu je také změna ohledně přepravy jízdních kol; v poznámkách je u vlaků obou dopravců jezdících až na Moldavu uvedeno, že "rezervace místa pro jízdní kolo možná pouze v aplikaci DÚKapka". Co přesně to znamená a jakým způsobem se to bude realizovat, a případně jaká vůbec bude kapacita vlaků pro přepravu jízdních kol, to nám pravděpodobně ještě před začátkem platnosti jízdního řádu sdělí Odbor dopravy Ústeckého kraje nebo oba zúčastnění dopravci.

V novém jízdním řádu jsou informace o vlakových spojích a o dopravcích. Ale jaké přesně budou nové vlaky a jak to bude v praxi fungovat, to si ještě asi musíme počkat. Doufejme, že novými vlaky bude možné se bez větších problémů i s lyžemi nebo s jízdním kolem dostat nahoru do Krušných hor.

11.11.2022 • Titulní strana