Od neděle 12. prosince 2021 platí nový jízdní řád. Na trati do Moldavy nedošlo k žádným převratným změnám, ale u některých spojů došlo k několikaminutovým posunům. Proto novému jízdnímu řádu věnujte pozornost, zejména u spojů, které jedou o několik minut dříve, aby vám neujel vlak.

Nové jízdní řády trati 135 a přípoje z Teplic k nádraží Dubí jsou v rubrice Jízdní řády.

Dále upozorňujeme, že co se týče autobusových jízdních řádů, již od 1. prosince dopravu na linkách 491 a 492 k nádraží Dubí (a na dalších linkách v okolí Teplic) provozuje dopravu jiný dopravce než na linkách MHD Teplice. Pro cestující se tím nic zásadního nemění, na linkách nadále platí tarif DÚK.

Linku 398 provozuje německý dopravce, její provoz ve svátečních dnech se řídí podle svátků v Německu, přesněji řečeno Sasku, ne u nás. Proto tato linka ve dnech 5.7., 6.7., 28.9., 28.10. a 17.11. jede jako v pracovní dny a naopak ve dnech 31.12., 26.5., 6.6., 3.10., 31.10. a 16.11. jako ve svátek.

11.12.2021 • Aktuality »