Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaTuristický pochod 2003

V sobotu 17. května 2003 se konal již 8. ročník turistického pochodu na podporu železniční trati Most - Moldava. Tentokrát byl pochod mezinárodní, kromě dvou tras se startem a cílem na moldavském nádraží byla v nabídce i trasa pro německé zájemce Holzhau - Moldava - Holzhau, a pochod byl rovněž na podporu znovupropojení trati do Holzhau. Na nejkratší dětské trase jedno stanoviště zajišťoval DDM TEplice, jehož zástupci zde dle vlastního výběru a uvážení realizovali nějaké soutěže pro děti.
Na rozdíl od loňského medardovského ročníku se počasí tentokrát docela povedlo, bylo slunečno, ne moc horko, a během pochodu ani nezapršelo. Pochodu se zúčastnilo něco přes 200 účastníků, z nichž většina zvolila dětskou trasu.

  Při příjezdu turisty vítal sluncem ozářený Bouřňák.  
  A tady již přijíždí vlak č.26806, po jehož příjezdu byl stanoven start pochodu.
  Cestující začínají vystupovat z vlaku. Část z nich směřuje na pochod. 
  Většina cestujících již vystoupila z vlaku.
  O zápis účastníků pochodu byl docela zájem, chvílemi se vytvářela i fronta.

  Zapsaní účastníci se dostavili ke startu.
  A tam dostali první razítko. 
  Byly i trasy, kterých se mohli zúčastnit cyklisté.
  Na trase pochodu.
  Další účastníci na trase pochodu.

  Toto jsou účastníci na delší trase, směřující k hraničnímu přechodu Dolní Moldava.
  Takhle vypadalo kotrolní stanoviště v Dolní Moldavě. 
  Účastníci tam dostali další razítko.
  Na stanovišti Chata Lesní Brána byly soutěže připravené DDM Teplice, například trefování kamínky do nákladních vagónků přistavené mašinky. 
  Nebo házení barevnými kroužky.

  Trefa!
  Děti se taky mohly vyfotofrafovat v papírové lokomotivě. 
  Na konci pochodu již čekalo cílové razítko. 
  Jako vždy se prodávaly pohledy, publikace, videokazety a další upomínkové předměty vztahující se k moldavské trati. 
  A po skončení pochodu a nakoupení upomínkových předmětů se již počkalo na vlak domů.Přehled všech fotogalerií