Krušnohorská železnice Most - Dubí - Moldava,
kulturní památkaMezinárodní německo-česká jízda ke 125. výročí trati Most - Moldava - Holzhau - Freiberg - Nossen.

V neděli 15. srpna 2010 se konala společná česko-německá akce k 125. výročí trati Most - Moldava - Holzhau - Freiberg - Nossen. Němečtí účastníci přijeli vlakem do Holzhau a autobusem z Holzhau do Moldavy, kde nastoupili do vlaku, který mezitím přivezl na Moldavu české účastníky. Někteří z nich pak pokračovali německými autobusy na exkurzi do Německa, další se zúčastnili programu na moldavském nádraží.

  Vlak v Mostě připraven k odjezdu.
  Vlak s informační tabulí. 
  Směrová tabule vlaku s uvedením trasy a dopravce. 
  Nastupující cestující v zastávce Litvínov město
  Nastupování ve stanici Osek město

  Podél trati bylo dost lidí, někteří i poschovávaní v křovích.
  Zastavení ve stanici Dubí
  Ve stanici Dubí
  Ve stanici Dubí je úvrať, proto bylo zapotřebí přesunout lokomotivu na opačnou stranu vlaku.
  Cesta z Dubí do Moldavy

  Příjezd do nádraží Moldava
  Jednou z atrakcí na moldavském nádraží byli hadi. 
  Na programu se podílela divadelní společnost Panoptikum Maxe Fische
  Velký zájem byl o výstavu vojenské techniky
  Mezitím již do vlaku, kterým jsme přijeli, nastoupili němeční turisté jedoucí do Oseka.

  Odjezd vlaku s německými účastníky 
  Spolu s další vojenskou technikou byla vystavenna i vojenská vozidla
  Na nádraží byly i různé soutěže pro děti
  K dispozici byl i oheň, kde bylo možno si opékat buřty.

Přehled všech fotogalerií