Klub přátel krušnohorské železnice Most - Dubí - Moldava se distancuje od vyjádření Infocentra Moldava, které hystericky reaguje na situaci jedince, za kterého klub nemá žádnou zodpovědnost. Navíc daný jedinec byl pro své chování v procesu vyloučení už před zjištěním, co provedl. Uvedené pochybení našeho bývalého člena nás šokuje, mrzí a poškozuje dobré jméno a práci našeho združení. Od začátku jsme v součinnosti s Policií České republiky pomohli pachatele usvědčit. Klub vznikl v r. 1996. Od jeho vzniku plně bojujeme za zachování provozu, ať už na trati bude jezdit jakýkoliv dopravce. Byl iniciátorem jednání v Mikulově, kdy hrozilo celoroční zastavení provozu v pracovní dny. Plně podporujeme znovuobnovení propojení se sousedním Saskem a účastnili jsme se prvních jednání.

8.2.2023 • Aktuality »